Přehled školních akcí pro rok 2017/2018

ZÁŘÍ

 

 

 

 

 

 

 

    04. 09.

 • První den děti přivítá medvídek

    05. 09.

 • VÍTÁME NOVÉ KAMARÁDY V MŠ
 • dopolední akce na školní zahradě -děti dětem

    07. 09.

 • DUHOVÁ POHÁDKA
 • představení Divadla Kamila Kouly v MŠ

    13. 09.

 • VÝSTAVA DOMÁCÍCH ZVÍŘAT
 • chovatelé předvedou domácí zvířata v lesoparku Osmička
 • 10.00 hodin

    22. 09.

 • 1. lekce PŘEDPLAVECKÉHO VÝCVIKU
 • pro zájemce z řad dětí 3. ročníku MŠ
 • podrobné informace ve třídě Žabek

    25. 09.

 • VÝLET DO LANOVÉHO CENTRA v Oseku
 • pro odvážné zájemce z řady dětí 3. ročníku MŠ

    29. 09.

 • OMEZENÝ PROVOZ MŠ
 • provoz MŠ pouze pro děti zaměstnaných rodičů
 • detašované pracoviště Přívozní bude uzavřeno, děti přejdou na hlavní budovu

    PRŮBĚŽNĚ 

 • TŘÍDNÍ SCHŮZKY
 • sledujte informace o datu konání na jednotlivých třídách
 • důležité pro zákonné zástupce zejména nových dětí

 


 

ŘÍJEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    02. 10.

 • zahajují činnost zájmové kroužky

   11. 10.

 • DRAKIÁDA
 • odpolední pouštění draků v lesoparku Osmička
 • v případě nepřízivého počasí se bude v MŠ konat soutěž o nejdelší dračí ocas
 • aktuálně upřesníme

    19. 10.

 • KOUKAJÍ NA NÁS SPRÁVNĚ?
 • vyšetření zraku dětí - Prima Vizus
 • pouze pro zájemce

    20. 10.

 • 18. ROČNÍK RODINNÉ SOUTĚŽE O NEJHEZČÍHO MATEŘINKOVÉHO STRAŠIDLÁKA
 • příjem výrobků od 16. do 19. 10. 2017
 • prosíme o výrobu strašidláků pouze z přírodnin
 • současně oslavíme Den stromů

    25. 10.

 • FOTOGRAFOVÁNÍ s vánoční tématikou
 • kolekce fotografií firmy Fotoexpress

 

    Průběžně:

 • podzimní vycházky do okolí ( jednotlivé třídy si volí termín a cíl)
 • sběr přírodnin ( kaštany a žaludy pro lesní zvěř, další pro hry a tvoření z přírodnin)

LISTOPAD

 

 

 

    01. 11.

 • POHÁDKY DO KAPSY
 • divadelní představení v MŠ
 • 3 popletené pohádky

    02. 11.

 • TVOŘIVÁ DÍLNIČKA A ZDRAVÝ POHYB
 • účast dětí 3. ročníku MŠ na výtvarných činnostech a cvičení v ZŠ A. Baráka

    09. 11.

 • DÝŇOBRANÍ
 • zábavný pořad s Inkou Rybářovou a jejími písničkami
 • zveme všechny rodiče
 • ochutnáme dobroty z dýní
 • v 15. 00 hodin ve třídě Krtečků, v případě příznivého počasí na školní zahradě

    16. 11.

 • ÚKLID ŠKOLNÍ ZAHRADY
 • hrabeme a zametáme, na zimu se přichystáme
 • dopolední společná akce dětí MŠ

    23. 11.

 • VÁNOČNÍ TVOŘENÍ S RODIČI
 • zveme rodiče od 15.00 hodin do třídy Krtečků, zpříjemníme si čekání na Vánoce
 • od 01. 11. přijímáme do MŠ přírodniny, kterými společně ozdobíme truhlíky a věnce

    30. 11.

 • USPÁVÁNÍ TŘÍDNÍCH STROMŮ
 • společná akce dětí MŠ

   


   

  

 

PROSINEC

 

   04. 12.

 • KAŠPÁREK A VÁNOCE
 • Sváťovo divadelní představení s nadílkou od Mikuláše, možná nás navštíví i čertík
 • děti mohou přijít v tento den do MŠ převlečené za andílky nebo čertíky

    05. 12.

 • S ČERTY NEJSOU ŽERTY
 • dopolední výlet pro odvážné děti 3. ročníku MŠ do Muzea čertů v Úštěku
 • děti budou potřebovat teplé boty i oblečení
 • oběd bude pro účastníky posunut na 12,15 hodin

    06. 12.

 • ZA MIKULÁŠEM DO ŠKOLY
 • děti 3. ročníku MŠ navštíví ZŠ A. Baráka na Mikulášské besídce školáků

    13. 12.

 • HEJ, HEJ, KOLEDA
 • tradiční zpívání českých koled dětmi naší MŠ na Václavském náměstí v Lovosicích pro veřejnost
 • zveme všechny přátele školy, přijďte načerpat vánoční atmosféru

        ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY

 • zpěv vánočních koled sbory učitelů lovosických škol
 • v 18.00 hodin na Václavském náměstí
 • přijďte nás podpořit a zazpívat si v krásné celorepublikové předvánoční akci

    18. 12.

 • VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ
 • společné posezení u vánočních stromečků v jednotlivých třídách
 • určitě přiletí i Ježíšek, potěší děti dárky
 • děti si mohou přinést na tento den ochutnávku cukroví

    19. 12.

 • PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA
 • společné vystoupení dětí MŠ
 • zveme všechny rodiče a prarodiče, v předvánočním shonu se na chvíli zastavíme a vytvoříme si předvánoční pohodu
 • v 15,30 hodin na školní zahradě
 • připravíme malé pohoštění

               27. - 29. 12. 2017

         BUDE MATEŘSKÁ ŠKOLA UZAVŘENA

 

      PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ A KLIDNÉ VÁNOCE !

 

LEDEN

    12. 01. 

 • TURNAJ V HALOVÉ MINIKOPANÉ MATEŘSKÝCH ŠKOL 
 • hala Chemik v Lovosicích
 • zahájení v 09. 00 hodin
 • vyhodnocení nejlepšího hráče, brankáře a střelce
 • zveme fanoušky, přijďte podpořit tým naší MŠ

    18. 01.

 • SFÉRICKÉ KINO V MŠ
 • promítáme příběh tučňáka a ledního medvěda
 • kopule kina bude postavena ve třídě
 • vstupné je hrazeno z příspěvku rodičů na kulturu

    25. 01.

 • KREJČÍK HONZA - CO SE VLEČE, NEUTEČE
 • muzikálové představení pro děti
 • začátek v 09.00 hodin v tělocvičně ZŠ A.Baráka
 • představení bylo přeloženo z února již na tento termín
 • vstupné je hrazeno z příspěvku rodičů na kulturu

 

     Dle počasí bobování, orientační hra Po

     stopách Yettiho na školní zahradě, pokusy s

     ledem a sněhem ve třídách, stavba ledového

     království na školní zahradě.


   

ÚNOR

    02. 02.

 • BAREVNÝ DEN NA LEDĚ
 • navštívíme jako diváci karneval na zimním stadionu

    05. 02.

 • SPORTOVÁNÍ V HALE CHEMIK
 • třída Žabek bude každé pondělí docházet na pohybové aktivity

     07. 02.

 • FOTOGRAFOVÁNÍ S JARNÍ TÉMATIKOU
 • Fototrend Lovosice
 • v 09.00 hodin u Zajíčků

     21. 02.

 • KARNEVAL
 • dopolední akce ve třídách v karnevalových maskách

     Muzikálové představení Co se vleče, neuteče

     Honza Krejčík plánované na měsíc únor se

     uskutečnilo již v lednu.

    

     PRŮBĚŽNĚ: dle počasí bobování, hry na sněhu?

  

     

 

BŘEZEN

    06. 03.

 • BŘEZEN, MĚSÍC ČTENÁŘŮ
 • dopolední návštěva Městské knihovny v Lovosicích

    07. 03.

 • ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST
 • nejstarší děti navštíví ZŠ A.Baráka

     08. 03.

 • DĚTI DĚTEM
 • dopoledne plné her a úkolů v MŠ

     13. 03.

 • SKŘÍTKOVÉ PRO RADOST
 • pěvecký sboreček Skřítkové zpívá na konferenci Svazu tělesně postižených
 • 14. 00 hodin v KS Lovoš

     15. 03.

 • VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ S RODIČI
 • od 15.00 hodin ve třídě krtečků
 • zveme rodiče a prarodiče, přijďte si vyrobit velikonoční dekoraci

     20. 03.

 • DIAGNOSTIKA DĚTSKÝCH NOŽIČEK
 • zájemcům nabízíme vyšetření dětských nožiček fyzioterapeutkou Bc. Lenkou Tichou v MŠ
 • od 09.00 hodin v MŠ
 • zájemci se hlásí ve své třídě, hradí 150,- Kč

     21. 03.

 • JE TU JARO, VČELIČKY?
 • povídání s paní Mourečkovou z včelařského kroužku

     28. 03.

 • VESELÉ VELIKONOCE
 • divadelní představení Petrpaslíkova divadla
 • součástí bude velikonoční nadílka dětem
 • vstupné je hrazeno z příspěvku rodičů na kulturní akce

     29. 03.

 • ZELENÝ ČTVRTEK
 • děti mohou přijít v zeleném oblečení, popřípadě si přinést zelenou hračku
 • uvítáme jaro a odemkneme Cvrčkovu zahrádku

 

DUBEN


  

  

KVĚTEN

 

 

ČERVEN

 

 

 

 
 
 
 

 


Kontakt

Mateřská škola, Sady pionýrů, Lovosice

Hlavní budova:
Sady pionýrů 912/43, Lovosice
Detašované pracoviště:
Přívozní 114/2, Lovosice


Tel: 416 532 637
736 633 345