Přehled školních akcí pro rok 2017/2018

ZÁŘÍ

 

 

 

 

 

 

 

    04. 09.

 • První den děti přivítá medvídek

    05. 09.

 • VÍTÁME NOVÉ KAMARÁDY V MŠ
 • dopolední akce na školní zahradě -děti dětem

    07. 09.

 • DUHOVÁ POHÁDKA
 • představení Divadla Kamila Kouly v MŠ

    13. 09.

 • VÝSTAVA DOMÁCÍCH ZVÍŘAT
 • chovatelé předvedou domácí zvířata v lesoparku Osmička
 • 10.00 hodin

    22. 09.

 • 1. lekce PŘEDPLAVECKÉHO VÝCVIKU
 • pro zájemce z řad dětí 3. ročníku MŠ
 • podrobné informace ve třídě Žabek

    25. 09.

 • VÝLET DO LANOVÉHO CENTRA v Oseku
 • pro odvážné zájemce z řady dětí 3. ročníku MŠ

    29. 09.

 • OMEZENÝ PROVOZ MŠ
 • provoz MŠ pouze pro děti zaměstnaných rodičů
 • detašované pracoviště Přívozní bude uzavřeno, děti přejdou na hlavní budovu

    PRŮBĚŽNĚ 

 • TŘÍDNÍ SCHŮZKY
 • sledujte informace o datu konání na jednotlivých třídách
 • důležité pro zákonné zástupce zejména nových dětí

 


 

ŘÍJEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    02. 10.

 • zahajují činnost zájmové kroužky

   11. 10.

 • DRAKIÁDA
 • odpolední pouštění draků v lesoparku Osmička
 • v případě nepřízivého počasí se bude v MŠ konat soutěž o nejdelší dračí ocas
 • aktuálně upřesníme

    19. 10.

 • KOUKAJÍ NA NÁS SPRÁVNĚ?
 • vyšetření zraku dětí - Prima Vizus
 • pouze pro zájemce

    20. 10.

 • 18. ROČNÍK RODINNÉ SOUTĚŽE O NEJHEZČÍHO MATEŘINKOVÉHO STRAŠIDLÁKA
 • příjem výrobků od 16. do 19. 10. 2017
 • prosíme o výrobu strašidláků pouze z přírodnin
 • současně oslavíme Den stromů

    25. 10.

 • FOTOGRAFOVÁNÍ s vánoční tématikou
 • kolekce fotografií firmy Fotoexpress

 

    Průběžně:

 • podzimní vycházky do okolí ( jednotlivé třídy si volí termín a cíl)
 • sběr přírodnin ( kaštany a žaludy pro lesní zvěř, další pro hry a tvoření z přírodnin)

LISTOPAD

 

 

 

    01. 11.

 • POHÁDKY DO KAPSY
 • divadelní představení v MŠ
 • 3 popletené pohádky

    02. 11.

 • TVOŘIVÁ DÍLNIČKA A ZDRAVÝ POHYB
 • účast dětí 3. ročníku MŠ na výtvarných činnostech a cvičení v ZŠ A. Baráka

    09. 11.

 • DÝŇOBRANÍ
 • zábavný pořad s Inkou Rybářovou a jejími písničkami
 • zveme všechny rodiče
 • ochutnáme dobroty z dýní
 • v 15. 00 hodin ve třídě Krtečků, v případě příznivého počasí na školní zahradě

    16. 11.

 • ÚKLID ŠKOLNÍ ZAHRADY
 • hrabeme a zametáme, na zimu se přichystáme
 • dopolední společná akce dětí MŠ

    23. 11.

 • VÁNOČNÍ TVOŘENÍ S RODIČI
 • zveme rodiče od 15.00 hodin do třídy Krtečků, zpříjemníme si čekání na Vánoce
 • od 01. 11. přijímáme do MŠ přírodniny, kterými společně ozdobíme truhlíky a věnce

    30. 11.

 • USPÁVÁNÍ TŘÍDNÍCH STROMŮ
 • společná akce dětí MŠ

   


   

  

 

PROSINEC

 

 

LEDEN

  


   

ÚNOR

  

 

BŘEZEN

 

 

DUBEN


  

  

KVĚTEN

 

 

ČERVEN

 

 

 

 
 
 
 

 


Kontakt

Mateřská škola, Sady pionýrů, Lovosice

Hlavní budova:
Sady pionýrů 912/43, Lovosice
Detašované pracoviště:
Přívozní 114/2, Lovosice


Tel: 416 532 637
736 633 345